Khay & Khay đứng

alfi chân không bình

alfi chân không bình

alfi chân không bình

Hơn
Giỏ làm sạch bảo mật cao RB-9T75

Giỏ làm sạch bảo mật cao RB-9T75

Một giải pháp hệ thống hoàn chỉnh để làm sạch trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe.

Hơn

Giới thiệu dịch vụ khay & khay mở rộng

Expansion Inc. là Đài Loan Tray & Tray Stand nhà cung cấp và nhà sản xuất với hơn 30 năm experence. Kể từ năm 1986, trong nhà bếp điều hòa, thiết bị ngoại vi làm sạch công nghiệp, Expan đã được cung cấp cho khách hàng chất lượng cao Tray & Tray Stand dịch vụ sản xuất. Với cả hai công nghệ tiên tiến và 30 năm kinh nghiệm, Expan luôn đảm bảo đáp ứng được nhu cầu của từng khách hàng.

Khay & Khay đứng

Khay & Khay đứng - Khay & Khay đứng
Khay & Khay đứng
Kết quả 1 - 6 của 6

Kết quả 1 - 6 của 6

Thông cáo báo chí